Nasze dokumenty

Statut Fundacji

Polityka prywatności

ul. Storczykowa 4
87-134 Stary Toruń

NIP 8792711145
KRS 0000776838
REGON 382841284

 

Fundacja Budząca się Szkoła

Media Społecznościowe

PROGRAM KONFERENCJI ONLINE


 


         ORGANIZATORZY

 

 

PRELEGENCI

Łukasz Korzeniowski – założyciel i prezes Stowarzyszenia Umarłych Statutów, działacz na rzecz praw ucznia, społecznik. Student V roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji UJ. Autor licznych artykułów popularnonaukowych z zakresu prawa oświatowego i praw ucznia. Redaktor książki „Prawa ucznia w Polsce. Raport z badań” (Kraków 2023) oraz współautor publikacji "Statut nieumarły. Wzór statutu szkoły z komentarzem" (Kraków 2023).

prof. Marek Kaczmarzyk - Neurodydaktyk i memetyk, nauczyciel i wykładowca, doktor w zakresie nauk biologicznych, profesor Uniwersytetu Śląskiego. Popularyzator nauki, autor podręczników i programów szkolnych oraz licznych artykułów i książek. Najważniejsze z nich to: „Strefa napięć. Historia naturalna konfliktu z nastolatkiem” oraz „Szkoła memów. W stronę dydaktyki ewolucyjnej”. Specjalizuje się w zakresie ewolucyjnego, neurobiologicznego i memetycznego podłoża procesów uczenia się, nauczania i wychowania. 

Otwórz program konferencji w PDF

Pobierz program konferencji w PDF

Anna Szulc - nauczycielka matematyki, wychowawczyni w Liceum w Zduńskiej Woli. Mediatorka społeczna, tutorka. Laureatka konkursu Nauczyciel Mediator w 2016 r. Pomysłodawczyni i organizatorka Konferencji EMPATYCZNA EDUKACJA => EMPATYCZNA POLSKA. W swojej pracy wykorzystuje metodę Porozumienia bez Przemocy (NVC) oraz badania z dziedziny neurobiologii. Uczestniczka ruchu oddolnych działań „Szkoły w Drodze” mających na celu ulepszenie polskiej edukacji. Prywatnie żona, matka trójki dorosłych dzieci, babcia.

dr Marzena Żylińska - inicjatorka Budzącej się Szkoły, zajmuje się metodyką, pod szyldem Edukatorium prowadzi szkolenia i warsztaty dla nauczycieli. Przez wiele lat kształciła przyszłych nauczycieli. Zajmuje się również tworzeniem materiałów dydaktycznych, które umożliwiają odejście od metod podawczych i przejście do kultury uczenia się. Marzy o szkołach, do których i uczniowie i nauczyciele będą chodzić z radością. Wierzy, że wszystko jest możliwe, o ile sami uwierzymy, że mamy wpływ na to, jak wygląda świat wokół nas. Autorka książek: "Między podręcznikiem a internetem", "Neurodydaktyka", cyklu książek dla małych i dużych czytelników: "Życie to nie wyścigi""Między kijem a marchewką", "A co za to dostanę" i "Szkoła na miarę szyta". W 2019 roku pod jej redakcją ukazały się "Nurty edukacji alternatywnej w świetle wiedzy o procesach uczenia się".

Krystian Ostrowski -  chrześcijanin, anglista, pedagog, założyciel szkoły języka angielskiego HELLO w Tczewie. Propagator postaw:  ‘dziecko jest najpierw człowiekiem, dopiero potem uczniem’, ‘kochaj, nie oceniaj’ oraz ‘zmieniamy szkołę miłością’. Tata czwórki dzieci. Kocha Londyn, C.S. Lewisa, Beatlesów,  frytki, Lucy - swoją muzę i, przede wszystkim, Jezusa Chrystusa, który jest głównym źródłem jego mocy. Autor książki ‘School Sucks – czy szkoła musi być do dupy?’ oraz tomu poezji ‘Wyznania Piotrusia Pana’. Prowadzi fanpage ‘Szkolna Rewolucja’ oraz ‘List Do Rodzica’. Współorganizator ‘Forum Edukacyjnego’ w Sejmie RP.

Katarzyna Pelc - nauczycielka języka angielskiego od 22 lat w państwowej szkole średniej, uczestniczka wielu projektów międzynarodowych o różnorodnej tematyce: narzędzia ICT, uczenie blended learning oraz w środowisku online, rozwój kompetencji przekrojowych u uczniów powracających z mobilności zagranicznych, łączenie edukacji formalnej z niefomalną. Trenerka rozwoju kompetencji przekrojowych European Federation for Intercultural Learning i AFS Intercultural Prtograms, zwolenniczka ruchu Budzącej się szkoły, autorka publikacji na temat metody projektu, zadań interdyscyplinarnych oraz nowych sposobów oceniania w języku polskim oraz wskazówek dla nauczycieli uczących w trybie blended learning oraz online w języku angielskim dla EuroClio Association of History Educators. O sobie mówi, że jest nauczycielką „ na styku” wielu obszarów edukacyjnych, czerpie z wielorakich tradycji i możliwości jakie oferuje zarówno edukacja formalna jak i pozaformalna.

Anna Sowińska - Prezes Fundacji Plandaltoński.pl, konsultant daltoński Centrum Edukacji Daltońskiej, wieloletni nauczyciel dyplomowany edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, edukator, terapeuta zajęciowy, animator pedagogiki zabawy. Współzałożycielka ruchu nauczycieli, któremu przewodziła przez dwie kadencje jako prezeska Stowarzyszenia Nauczycieli Edukacji Początkowej SNEP. Założycielka i dyrektorka 14 przedszkoli na terenie woj. łódzkiego, które powstały w ramach projektu Wieś przyjazna dzieciom. Założycielka i wieloletnia dyrektorka Szkoły Podstawowej, która jako pierwsza w  powojennej Polsce, stała się szkołą daltońską. W latach 2017-18 konsultant metodyczny w Wojewódzkim Ośrodku Metodyczny w Zgierzu.

dr hab. Marcin Jaracz - neuropsycholog. Zajmuje się psychoterapią dorosłych i młodzieży.  Adiunkt w Katedrze Neuropsychologii Klinicznej CM UMK w Bydgoszczy. Zajmuje się  badaniem związków pomiędzy mózgiem, a zachowaniem, emocjami i myśleniem. Współautor książki "Nurty edukacji alternatywnej w świetle wiedzy o procesach uczenia się".

Małgorzata Modliborska - od 8 lat prowadzi Niepubliczną Szkołę Podstawową nr 1 w Grudziądzu – autorską placówkę opartą na relacjach i współpracy. Wcześniej przez 6 lat była wicedyrektorką w dużej publicznej szkole. Nauczycielka muzyki, dyrygentka chóralna, animatorka kultury, tutorka.  Entuzjastka edukacji, nowych trendów w nauczaniu, odkrywczyni dziecięcych talentów.

Metodyczna konferencja Budzącej Się Szkoły dla nauczycieli, dyrektorów szkół, rodziców i studentów

Najpierw człowiek, potem uczeń.
Dobre, wspierające relacje fundamentem efektywnej nauki.

9-10 grudnia 2023 (2 dni)
Online, platforma Evenea

Metodyczna konferencja Budzącej Się Szkoły dla nauczycieli, dyrektorów szkół,
rodziców i studentów

Najpierw człowiek, potem uczeń
Dobre, wspierające relacje fundamentem efektywnej nauki
 

Szkoła tak naprawdę powinna dawać radość, bo rozwój daje radość. Ale dziś wielu dzieciom kojarzy się raczej ze strachem przed kolejną klasówką, ze stresem związanym z ciągłą presją i rywalizacją. Jeśli chcemy, żeby uczniowie lubili się uczyć, musimy zadbać o to, żeby lubili szkołę, żeby im się dobrze kojarzyła, żeby mogli czerpać radość ze swoich postępów. Prawdziwa, autentyczna zmiana wymaga szczerości. Dlatego najpierw my dorośli musimy zadać sobie pytanie, jak dziś dzieci i młodzi ludzie postrzegają szkołę i naukę, co czują, gdy przekraczają szkolne progi, z czym im się kojarzy? Z eksperymentowaniem, poznawaniem świata, odkrywaniem nieznanego, z twórczym tworzeniem, z dobrymi relacjami, czy może ze strachem, stresem i niekończącą się gonitwą? Jak to się stało, że szkoła (wiele szkół) stała się opresyjną instytucją, z której uciekają i uczniowie i nauczyciele? Dlaczego przypomina dziś często najgorszą korporację starego typu, w której liczą się tylko wyniki, a człowiek i jego potrzeby zeszły na daleki plan? To trudne i niewygodne pytania, ale warunkiem prawdziwej zmiany jest szczerość.

Fundamentem efektywnej nauki są dobre, wspierające relacje. Dzieci będą lubiły się uczyć, gdy my dorośli znajdziemy balans między wymaganiami, a wsparciem, budzeniem ciekawości i fascynacji, a przygotowaniem do testów, dbaniem o dobrostan uczniów i zorientowaniem na wyniki. W ostatnich latach wiele szkół tak mocno skoncentrowało się na przygotowaniu uczniów do egzaminów i na wynikach, że straciły z oczu dziecko - człowieka. Coraz silniejsza presja, zwiększanie dawki tego, co nie działa, nie tylko nie poprawia sytuacji, ale wręcz zniechęca do nauki, czyni życie wielu dzieci i ich rodzin nieznośnym. Można dalej zwiększać liczbę sprawdzianów, ale wtedy nauka przerzucona zostaje na dom, a szkoła staje się opresyjną testowalnią. Celem konferencji jest pokazanie drogi ku bardziej zbalansowanej szkole, w której dbanie o dobrostan uczniów jest tak samo ważne, jak przygotowanie do egzaminów, w której uczniowie – ci lepsi i ci z trudnościami w uczeniu się - mogą czerpać satysfakcję ze swojego rozwoju. To od nas dorosłych zależy, z czym dzieciom i młodym ludziom będzie kojarzyć się szkoła.

Mamy wystarczająco dużo naukowych dowodów na to, że wysoki poziom stresu utrudnia proces uczenia się. Ciągła presja zniechęca do nauki, zbyt duża liczba sprawdzianów powoduje, że w szkole brakuje czasu na efektywną naukę.

Gdy stajemy przed nowym, trudnym wyzwaniem, każdy z nas, niezależnie od wieku, potrzebuje wsparcia, a nie kontroli. Dotyczy to również dzieci. Jeśli szkoły mają być miejscem efektywnej nauki, to powinniśmy zmienić organizacyjną kulturę szkoły.

Uśmiechnięty, przyjazny, wspierający, empatyczny i tworzący dobre relacje nauczyciel lepiej wspiera rozwój uczniów, niż surowy, kontrolujący, zorientowany na wyniki. Żeby szkoła mogła dobrze spełniać swoją rolę, musi zadbać o rozwojowe potrzeby dzieci: o potrzebę bezpieczeństwa, akceptacji, kontaktu emocjonalnego, wypoczynku, autonomii, kreatywności, wyrażania siebie, ruchu,
relacji i wielu innych. Człowiek, który nie czuje się bezpiecznie, nie skupia się na rozwoju, ale na chronieniu siebie.
Celem konferencji jest dostarczenie uczestnikom inspiracji i pomysłów, zachęcenie do wprowadzania prawdziwych, systemowych, zmian. Szkoła powinna być przyjaznym, wspierającym miejscem! Wsparcia potrzebują zarówno uczniowie, jak również nauczyciele i dyrektorzy. Zastąpmy obecną kulturę kontroli, kulturą zaufania i wzajemnego wspierania się! Tylko od nauczycieli i dyrektorów
zależy, czy szkoły będą przyjaznymi miejscami, w których uczniowie mogą się efektywnie uczyć i gdzie dostają pomoc, jakiej potrzebują. Wszystko jest możliwe, o ile uwierzymy, że nasze szkoły mogą funkcjonować tak, jak MY chcemy, żeby funkcjonowały.

dr Marzena Żylińska
Budząca Się szkoła

Sylwia Jaskulska, prof. UAM dr hab., pedagożka, pracuje na stanowisku profesora w Pracowni Pedagogiki Szkolnej na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autorka, współautorka i współredaktorka kilku książek o szkole i kilkudziesięciu innych tekstów. Przewodnicząca Rady ds. Kształcenia Szkoły Nauk Społecznych UAM w Poznaniu, Członkini Rady Programowej Ośrodka Koordynacyjno-Programowego Kształcenia Nauczycieli UAM w Poznaniu. Zastępczyni redaktor naczelnej „Rocznika Pedagogicznego”. Honorowa Ambasadorka oddolnej ogólnopolskiej inicjatywy edukacyjnej Rok Relacji w Edukacji. Pasjonatka dramy edukacyjnej. W Internecie widoczna jako  Sylwia Jaskulska-Spotkania Edukacyjne. 

dr Łukasz Srokowski - socjolog, trener, edukator. Twórca grupy Navigo Edukacja, w skład której wchodzą Autorskie Szkoły Podstawowe Navigo we Wrocławiu, Poznaniu oraz Warszawie (www.navigo.szkola.pl) oraz Autorskie Liceum Navigo we Wrocławiu (www.navigoliceum.pl). Łukasz specjalizuje się w innowacyjnych metodach edukacyjnych ze szczególnym naciskiem na temat wykorzystywania narzędzi cyfrowych w edukacji w oraz tematyce wzmacniania skuteczności edukacji. Wykładowca MBA na uczelniach w Polsce i za granicą, w latach 2010-2013 prodziekan Wydziału Menedżersko-Ekonomicznego WSH we Wrocławiu. Autor książki „Zmienić myślenie o firmie: zarządzanie kulturą organizacyjną w Polsce”. Był zaangażowany w realizację projektów Cyfrobezpieczni.pl oraz Laboratorium Dydaktyki Cyfrowej.

Przemek Staroń - Psycholog, wykładowca, trener i edukator, autor bestsellerowej serii “Szkoła bohaterek i bohaterów”. Nagrodzony przez Komisję Europejską twórca Zakonu Feniksa, tutor ponad 50 olimpijczyków z filozofii. Nauczyciel Roku 2018, finalista Global Teacher Prize 2020, Digital Shaper 2020, Członek Kolegium Ekspertów Instytutu Strategie 2050. Twórca #utrzy, wyróżniony w konkursie im. Ireny Sendlerowej „Za naprawianie świata” i konkursie o Nagrodę im. Janusza Korczaka, nagrodzony LGBT+ Diamond 2019 Polish Business Award, zasiada w Radzie Eksperckiej infuture.institute Natalii Hatalskiej oraz w Radzie Mentorskiej Funduszu Stypendialnego Fundacji Rafała Brzoski, ambasador Fundacji Kosmos dla Dziewczynek, programów Fundacji Digital University: Be. Eco i Be. Net

Jowita Wowczak - Nauczycielka uważności i medytacji, trenerka i konsultantka ds. redukcji stresu. Absolwentka Uniwersytetu SWPS na kierunku Psychosomatyka i Somatopsychologia oraz Akademii Wychowania Fizycznego na kierunku Wychowanie Fizyczne – Promocja Zdrowia. Autorka kart uważności dla dzieci i książek o tematyce uważności m.in.  ,,Uważność w edukacji – 101 ćwiczeń wspierających radzenie sobie z emocjami”. Prowadzi warsztaty oparte o uważność, strategie radzenia sobie ze stresem i prace z ciałem. Współpracuje z licznymi firmami, organizacjami i fundacjami, które podejmują działania na rzecz dobrostanu człowieka. W pracy indywidualnej pracuje metodą One Brain. Pomaga rozwijać u dzieci i osób dorosłych odporność i elastyczność psychiczną.

PROGRAM

Marta Prusińska - Nauczycielka dyplomowana, dyrektorka Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Romualda Traugutta w Mrozach. Od 17 lat pracuje jako nauczycielka języka angielskiego. Ukończyła filologię angielską, pedagogikę społeczną oraz kursy metodyczne i szkolenia z zakresu nauczania języków obcych. Absolwentka Studiów Podyplomowych Liderów Oświaty. Napisała i przeprowadziła kilka innowacji pedagogicznych. Prowadzi szkolenia dla nauczycieli i jest autorką materiałów dydaktycznych. Pasjonatka pracy z dziećmi, uwielbia śpiewać, opowiadać historie, entuzjastycznie podchodzi do innowacyjnych form edukacji. Na zajęciach wykorzystuje elementy Oceniania Kształtującego oraz nowoczesne technologie.