Nasze dokumenty

Statut Fundacji

Polityka prywatności

ul. Storczykowa 4
87-134 Stary Toruń

NIP 8792711145
KRS 0000776838
REGON 382841284

 

Fundacja Budząca się Szkoła

Media Społecznościowe

Celami Fundacji są:

1. inicjowanie i wspieranie innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie edukacji;
2. propagowanie krytycznego wykorzystania nowoczesnych technologii w edukacji;
3. kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli i innych osób związanych z systemem edukacji;
4. rozwój edukacji, oświaty i wychowania, nauki i kultury;
5. upowszechnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie wszystkich środowisk edukacyjnych;
6. świadczenie pomocy na rzecz inicjatyw w zakresie promocji nowoczesnych narzędzi i koncepcji edukacyjnych;
7. tworzenie platformy umożliwiającej współpracę oraz wymianę doświadczeń osób związanych z oświatą i wychowaniem wprowadzających innowacje edukacyjne;

Nie powiemy Wam, jak powinna wyglądać i funkcjonować Wasza szkoła, bo tego nikt nie wie lepiej od Was. Jako Fundacja Budząca się szkoła będziemy Was wspierać, inspirować i dodawać Wam odwagi. Wspólnie możemy stworzyć platformę wymiany wiedzy, doświadczeń i kontaktów na rzecz lepszej edukacji. 

Zapraszamy Was do działania. Szkoła Waszych marzeń nie powstanie z dnia na dzień. Oddolne reformowanie to proces, który nigdy się nie skończy. Ale dziś możecie zdecydować, czy chcecie tworzyć szkołę na miarę Waszych marzeń i potrzeb Uczniów. Sami podejmijcie decyzję, czy w Waszej szkole powinny być dzwonki, jak oceniać postępy uczniów, czy lekcje muszą trwać 45 minut, czy rolą nauczyciela jest przekazywanie wiedzy,   czy pracować metodą projektów, etc …?

Szkoły mogą dalej funkcjonować tak, jak funkcjonują od niemal dwustu lat, ale – jak wszystko wokół nas – mogą się też zmieniać. Wszystko zależy od nas.

Wielu z nas marzy o lepszej i bardziej przyjaznej Uczniom i Nauczycielom szkole, w której wszyscy chętnie spędzaliby czas. Mamy dwie możliwości: możemy jeszcze długo marzyć, aż pojawi się ktoś, kto wcieli w życie naszą wizję dobrej edukacji, albo … możemy wziąć sprawy w swoje ręce i zacząć działać!

Reformy to stały element edukacji. Jak sięgnąć pamięcią, szkoły zawsze były reformowane, a jednak fundament systemu wciąż jest taki sam. Wszystkie dotychczasowe reformy miały charakter odgórny, a kolejne zmiany były szkołom narzucane. Czas to zmienić! Jakich zmian potrzebuje konkretna szkoła, najlepiej wiedzą ci, którzy ją tworzą! Szczególna rola przypada tu niewątpliwie Nauczycielom i Dyrektorom. Zmiany, do których próbujemy Was namówić, wymagają odwagi i determinacji! Najtrudniejszy jest pierwszy krok. Aby zmienić szkołę, trzeba zaangażować całą szkolną społeczność i wspólnie stworzyć odpowiedni klimat dla rozwoju. Najpilniej potrzebujemy dziś w szkołach prawdziwego dialogu!

Do Wszystkich, którzy marzą o lepszej szkole