Nasze dokumenty

Statut Fundacji

Polityka prywatności

ul. Storczykowa 4
87-134 Stary Toruń

NIP 8792711145
KRS 0000776838
REGON 382841284

 

Fundacja Budząca się Szkoła

Media Społecznościowe

PROGRAM

OPŁATA

OPŁATA

Metodyczna konferencja Budzącej Się Szkoły dla nauczycieli, dyrektorów szkół,
rodziców i studentów

Najpierw nauczmy uczniów, jak się uczyć

 

Sformalizowana i zbiurokratyzowana szkoła, której celem jest realizacja podstawy programowej i przygotowanie do egzaminów w formie testów, szkoła pomijająca indywidualne potrzeby, zainteresowania, fascynacje, ograniczenia i możliwości uczniów, nigdy nie będzie miejscem efektywnej nauki i nigdy nie stworzy warunków do pełnego rozwoju potencjału każdego dziecka.
 

Na kolejną metodyczną konferencję Budzącej Się Szkoły zapraszamy wszystkich, którzy widzą, że dotychczasowy, pruski model szkoły, wyczerpał swoje możliwości i nie spełnia potrzeb ludzi żyjących w XXI wieku. Żeby zmienić szkołę, trzeba zmienić sposób organizowania i prowadzenia lekcji, dlatego potrzebna jest nowa metodyka, którą nazwałam metodyką dyskretną. To metodyka, która nie pozbawia uczniów kreatywności, która tworzy przestrzeń dla rozwijania ich autonomii i sprawstwa, to metodyka, która opiera się na przekonaniu, że każde dziecko, każdy młody człowiek jest inny, a więc rozwija się na swój sposób i w swoim tempie i potrzebuje innego wsparcia. Metodyka dyskretna wychodzi z założenia, że żeby czegoś od uczniów wymagać, najpierw trzeba stworzyć im warunki do rozwijania pożądanych kompetencji. Szkolna przygoda nie powinna zaczynać się od nauki czytania i pisania, najpierw powinniśmy nauczyć dzieci, jak się uczyć, jak ćwiczyć koncentrację, co zrobić, by zapamiętać, to, co na lekcji było najważniejsze. W czasie naszej konferencji chcemy pokazać, jak można to robić w praktyce. Nie chodzi tu o jakieś sztuczki, a o strategie uczenia się, o stworzenie warunków, w których uczniowie mogą rozwinąć samodzielność i te wszystkie kompetencje, bez których nie ma efektywnej nauki.

Marzena Żylińska

 

Na konferencję zapraszamy nauczycieli szkół podstawowych, dyrektorów, studentów kierunków pedagogicznych, nauczycieli pracujących w świetlicach, a także rodziców, którzy są zainteresowani tym, jak nauczyć dzieci, jak się uczyć, jak stopniowo wdrażać je do samodzielności i pomagać w ćwiczeniu koncentracji. Chcąc wspierać dzieci, najpierw musimy zrozumieć, że nie wszystko jest zależne od ich woli, a rozwijanie złożonych kompetencji u każdego przebiega w innym tempie i wymaga cierpliwości.
 

Obecny model szkoły oparty jest na wielu błędnych założeniach. Jednym z nich jest przekonanie, że dzieci, które przychodzą do szkoły mają rozwinięte kompetencje umożliwiające efektywną naukę. Innym mitem, jest błędne przekonanie, że wszystkie dzieci urodzone w tym samym roku mogą uczyć się tego samego, w taki sam sposób, w tym samym czasie i tempie. Chociaż od wielu lat nauka o rozwoju człowieka dostarcza dowodów na to, że takie założenia są błędne, to jednak model szkoły się nie zmienia. Dlatego kluczową rolę odgrywają wiedza i kompetencje nauczycieli.

 

Celem konferencji jest:

* zaproponowanie podejścia, opartego na przekonaniu, że zanim zaczniemy od dzieci czegoś wymagać, najpierw musimy je tego nauczyć, stworzyć im przestrzeń do rozwijania niezbędnych dla efektywnej nauki kompetencji,
* wyjaśnienie, dlaczego nie powinniśmy oczekiwać, że wszystkie dzieci mogą rozwijać się w tym samym tempie, że „chcieć, to móc” to szkodliwy i toksyczny mit i dlaczego, nie powinniśmy mówić dzieciom, że wszystko zależy od ich woli i pracy,
* wyjaśnienie, jak rozwijają się mózgi dzieci i w jaki sposób się uczą,
*pokazanie, jak planować lekcje, na których nauczyciel tworzy przestrzeń dla rozwijania różnorodnych talentów dzieci,
* omówienie ograniczeń metod podawczych,
* przedstawienie alternatywy dla metod podawczych, czyli różnych strategii uczenia się,
* przedstawienie naukowych argumentów na rzecz nauki opartej na aktywności uczących się osób,
* pokazanie, jak można nauczyć dzieci robienia notatek, w tym również notatek wizualnych,
* omówienie metod i strategii rozwijania autonomii i samodzielności u dzieci,
* pokazanie, jak pomóc uczniom w zapamiętywaniu tego, co było na lekcji / na lekcjach,
* pokazanie, jak pomóc uczniom w wyszukiwaniu najważniejszych informacji i ich selekcji,
* pokazanie, jak w praktyce szkolnej pomagać dzieciom, mającym problemy z uwagą i koncentracją,
* wskazać, jakie są „fabryczne ustawienia” dziecięcych mózgów, czyli preferowane przez dzieci metody uczenia się,
* omówienie metod wdrażania uczniów do samodzielności w planie daltońskim, metodzie Reggio Emilia i w koncepcji metodyki dyskretnej zaproponowanej przez Marzenę Żylińską.

 

W czasie konferencji chcemy zwrócić uwagę na to, że:

* szkolna nauka nie powinna rozpoczynać się od nauki czytania i pisania, ale od uczenia dzieci, jak się uczyć,
* dzieci rozpoczynające szkolną naukę najpierw muszą opanować wiele nowych kompetencji i mają prawo nie radzić sobie ze szkolnymi wymaganiami, np. z koniecznością wielogodzinnego siedzenia w ławce, zapamiętania wszystkiego, co było na lekcji,
* uczniowie mają prawo mieć problemy z koncentracją i uwagą, szczególnie wtedy, gdy są pozbawieni ruchu i możliwości aktywnego uczenia się,
* wiele szkolnych problemów dzieci / młodych ludzi bierze się z nieuwzględnienia ich rozwojowych potrzeb,
* żeby czegoś od uczniów wymagać, najpierw trzeba dać im czas, na rozwinięcie oczekiwanych kompetencji,
* rozwijanie złożonych kompetencji wymaga czasu i może zabrać nawet kilka lat,
* każde dziecko uczy się w innym tempie, więc nie można oczekiwać, że wszystkie dzieci opanują złożone kompetencje w tym samym czasie.

PROGRAM

Otwórz wydarzenie na FB.


 

Metodyczna konferencja Budzącej Się Szkoły dla nauczycieli, dyrektorów szkół, rodziców i studentów

Najpierw nauczmy uczniów, jak się uczyć

27 maja 2023, godz. 9:30 - 18:30
Online, platforma Evenea


         ORGANIZATORZY

 

 


 

 

Wkrótce pojawi się możliwość wykupienia dostępu do nagrania z konferencji.
 

Cena za osobę
199 PLN

 

 


 

ZAPISY ZAMKNIĘTE

 

1. Dokonaj wpłaty na podany niżej numer konta. W tytule przelewu wpisz "Konferencja online"
 

Fundacja Budząca się Szkoła
ul. Storczykowa 4
87-134 Stary Toruń
mBank: 59 1140 2004 0000 3702 7868 6651

2.  Pobierz potwierdzenie przelewu.

3. Prześlij zgłoszenie korzystając z jednego z formularzy zgłoszeń: 
 

- Formularz zgłoszeń dla osób indywidualnych (1 osoba = 1 zgłoszenie) 

- Formularz zgłoszeń dla grup i rad pedagogicznych (zgłoś jednym formularzem większą liczbę osób)

INFORMACJE DODATKOWE
Jeśli jesteś jednostką samorządową i potrzebujesz fakturę z odroczonym terminem płatności, wystarczy, że zaznaczysz to w formularzu. Zamówienie faktury jest jednoznaczne ze złożeniem zamówienia z obowiązkiem zapłaty. Prosimy o przemyślane zgłoszenia po uzyskaniu akceptacji pokrycia kosztów przez Płatnika. W razie jakichkolwiek trudności skontaktuj się z nami.

 


Tu zapoznasz się z Regulaminem uczestnictwa w konferencji.

PRELEGENCI

prof. Marek Kaczmarzyk - Neurodydaktyk i memetyk, nauczyciel i wykładowca, doktor w zakresie nauk biologicznych, profesor Uniwersytetu Śląskiego. Popularyzator nauki, autor podręczników i programów szkolnych oraz licznych artykułów i książek. Najważniejsze z nich to: „Strefa napięć. Historia naturalna konfliktu z nastolatkiem” oraz „Szkoła memów. W stronę dydaktyki ewolucyjnej”. Specjalizuje się w zakresie ewolucyjnego, neurobiologicznego i memetycznego podłoża procesów uczenia się, nauczania i wychowania. 

Joanna Hofman – dyplomowana nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej. Współtworzy kanał edukacyjny EDUmaMY na YouTube, Fanpage na FB o tej samej nazwie oraz grupę Odjazdowa klasa – edukacja wczesnoszkolna. Nauczycielka, która uważa, i w swojej praktyce pedagogicznej pokazuje, że dzieci uczą się najefektywniej, gdy mogą czerpać radość ze swojego rozwoju. Prowadzi blog www.joannahofman.pl.

Agata Baj - Pasjonatka edukacji jako nieustannego uczenia się i rozwoju, trener efektywnych technik uczenia (się), z wykształcenia pedagog: doradca personalny i zawodowy. Pionierka w propagowaniu myślenia wizualnego (visual thinking) w edukacji. Autorka książki MYŚLOGRAFIA.

dr Borys Bińkowski – doktor Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się we wdrażaniu wiedzy naukowej o poznaniu człowieka (szczególnie psychologii empirycznej, neurobiologii, antropologii i psychologii ewolucyjnej) w praktycznej edukacji (nie tylko szkolnej) i wspieraniu dzieci w ich rozwoju. Ceni i korzysta z podejścia interdyscyplinarnego, przyrody jako przestrzeni nauki, projektów twórczych, warsztatów. Ma doświadczenie w pracy z dziećmi w szkołach niepublicznych, tworzeniu szkół, współtworzeniu programów metodologicznych, a także prowadzeniu licznych warsztatów i szkoleń z rodzicami i nauczycielami. Autor książki "Szkoła od nowa".

Katarzyna  Cieciura - Od 25 lat pracując w różnych typach szkół i środowiskach szkolnych, mierzę się z problemami współczesnej oświaty. Przez kilka lat byłam związana ze szkołą waldorfską, która pchnęła mnie do zmiany myślenia o systemie edukacji i przełamała we mnie dotychczasowe schematy. Zdobywałam doświadczenie na praktykach zagranicznych oraz jako dyrektor eksperymentalnej szkoły. Od jedenastu lat mam przyjemność tworzyć szkołę od podstaw, pełniąc rolę dyrektora. Dzięki niezwykłym ludziom udało mi się stworzyć miejsce oparte na relacjach i wzajemnym szacunku. Przekonałam się, że szkoła to nie budynek, ale ludzie, którzy ją tworzą. Poszukując najskuteczniejszych rozwiązań dydaktyczno –wychowawczych opracowałam autorską metodę edutorów, którą próbuję wdrożyć na wszystkich poziomach edukacji. Wciąż szukam, eksperymentuję, zmieniam i tworzę na nowo. Przyłączając się do ruchu Budzących Się Szkół, utwierdziłam się w przekonaniu, że obrany wiele lat temu kierunek myślenia jest słuszny i należy zarażać nim innych.

Pobierz program w dobrej jakości

Pobierz program konferencji w PDF

dr Marzena Żylińska - inicjatorka Budzącej się Szkoły, zajmuje się metodyką, pod szyldem Edukatorium prowadzi szkolenia i warsztaty dla nauczycieli. Przez wiele lat kształciła przyszłych nauczycieli. Zajmuje się również tworzeniem materiałów dydaktycznych, które umożliwiają odejście od metod podawczych i przejście do kultury uczenia się. Marzy o szkołach, do których i uczniowie i nauczyciele będą chodzić z radością. Wierzy, że wszystko jest możliwe, o ile sami uwierzymy, że mamy wpływ na to, jak wygląda świat wokół nas. Autorka książek: "Między podręcznikiem a internetem", "Neurodydaktyka", cyklu książek dla małych i dużych czytelników: "Życie to nie wyścigi""Między kijem a marchewką", "A co za to dostanę" i "Szkoła na miarę szyta". W 2019 roku pod jej redakcją ukazały się "Nurty edukacji alternatywnej w świetle wiedzy o procesach uczenia się".

Magdalena Sierocka - od 21 lat nauczycielka języka angielskiego w publicznej szkole podstawowej w Warszawie, należącej od wielu lat do ruchu Budzących się Szkół. Uczy klasy od zerówki do ósmej, ustala tylko jedną ocenę wyrażoną stopniem w ciągu roku szkolnego. Dzieli się doświadczeniem, jakim jest relacja z uczniami i uczennicami oparta nie na nagrodach i karach, a na mocy niewartościującej uwagi podczas organizowanych przez nią procesów rozwojowych dla nauczycieli

Kalina Stefaniak - Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej. Sercem związana od 39 lat ze Szkołą Podstawową nr 3 im. Jana Pawła II w Skoczowie – rodzinne miasto. I tu każdego dnia Dalton, który stał się sposobem na życie. Zawsze zgodnie z założeniami Helen Parkhurst. Stale poszukująca nowych rozwiązań zgodnych z rozwojem dziecka. Oznaczona „Nauczyciel na medal” przez Marszałka Województwa Śląskiego w 2018 roku. Najbardziej bliski to świat DZIECKA i jego potrzeby. Uwielbia zajęcia doświadczalne i laboratoryjne w terenie – sojusz metod w działaniu oraz metodę Reggio Emilii.

Anna Sowińska - Prezes Fundacji Plandaltoński.pl, konsultant daltoński Centrum Edukacji Daltońskiej, wieloletni nauczyciel dyplomowany edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, edukator, terapeuta zajęciowy, animator pedagogiki zabawy.

Wiesława Mitulska - Do niedawna nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej w SP w Słupi Wielkiej, terapeutka i trenerka. Pracowała według autorskiego programu Ruch, zabawa, nauka bez ocen, podręczników i ćwiczeń. Pasjonuje ją praca metodą projektu, myślenia wizualnego i innych strategii skutecznego uczenia się. Prowadzi autorskie warsztaty dla nauczycieli, dzieląc się swoim doświadczeniem i pomysłami, bloga o tematyce edukacyjnej „Mamy w planie kodowanie”. Należy do społeczności Superbelfrów RP.