Anna Szulc - nauczycielka matematyki z wieloletnim stażem, ucząca w I Liceum  Ogólnokształcącym im. Kazimierza Wielkiego w Zduńskiej Woli, mediator społeczny, tutor,  laureatka Konkursu im. Joanny Kubiak Nauczyciel Mediator. Autorka książki "Nowa Szkoła". Pomysłodawczyni i organizatorka Konferencji EMPATYCZNA EDUKACJA => EMPATYCZNA POLSKA. W swojej pracy wykorzystuje metodę Porozumienia bez Przemocy (NVC) oraz badania z dziedziny neurobiologii. Uczestniczka ruchu oddolnych działań „Szkoły w Drodze” mających na celu ulepszenie polskiej edukacji. Prywatnie żona, matka trójki

             Obejrzyj rozmowę z Anną Szulc.

 

Marcin Stiburski - nauczyciel fizyki i matematyki oraz wychowawca w Morskiej Szkole Podstawowej w Gdańsku. Nauczycielem został przypadkowo dwa lata temu, po wielu latach pracy jako administrator sieci w urzędach skarbowych i pracy na Politechnice Gdańskiej jako pracownik naukowo-techniczny. Tutaj poznał Bałtycki Festiwal Nauki i rozwinął zamiłowania popularnonaukowe. Dziwnym zrządzeniem losu pewnego dnia został nauczycielem i stanął przed tablicą w szkole podstawowej. Patrząc na szkołe oczami człowieka spoza systemu, dochodził do ciekawych refleksji, które zaczął opisywać we wpisach facebookowej grupy „Szkoła Minimalna. Z przekonań wolnościowiec, biorący sobie za wzór szkołę Summerhill, o której przeczytał wiele lat temu na studiach i której ideałów do dziś nie zapomniał.

             Obejrzyj rozmowę z Marcinem Stiburskim.

Ewa Radanowicz - Dyrektor szkoły w Radowie Małym, autorka książki "W szkole wcale nie chodzi o szkołę". Ekspert ds. przestrzeni edukacyjnej, zmiany i innowacji w polskich i międzynarodowych projektach. Członek Rady Programowej projektu Szkoła dla Innowatora realizowanego przez Ministerstwo Rozwoju, MEN, CEO, Szkołę Edukacji, Stowarzyszenie WIS Radowo Małe, Deloitte, Zwolnionych z Teorii. Członkini społeczności The Global Change Leader Ashoka. Prezes Stowarzyszenia Kierunek Nowa Edukacja. Założycielka sprawnie funkcjonującego przedsiębiorstwa społecznego w środowisku defaworyzowanym. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Radowie Małym, zarządzanej wg autorskiego programu, która w 2016r. została członkiem międzynarodowej sieci Ashoka Changemaker Schools. Nieustannie poszukuje najlepszych rozwiązań organizacyjnych i kierowniczych, które można zastosować w sferze edukacji. Stworzyła autorską szkołę publiczną, do której przyjeżdżają ludzie z całej Polski, by zobaczyć, uczyć się i uwierzyć, że można. Wielokrotne wprowadzanie zmian dało jej doświadczenie i pozwoliło wypracować model działania, według którego prowadzi zespół poprzez zmianę do nowych rozwiązań. Inicjatorka ogólnopolskiego, oddolnego ruchu Wiosna Edukacji. 

dr Marzena Żylińska - inicjatorka Budzącej się Szkoły, zajmuje się metodyką, prowadzi szkolenia i warsztaty pod szyldem Edukatorium. Przez wiele lat kształciła przyszłych nauczycieli i prowadziła seminaria metodyczne. Zajmuje się również tworzeniem materiałów dydaktycznych, umożliwiających uczniom rozwijanie kreatywności, autonomii i krytycznego myślenia. Marzy o szkołach, do których i uczniowie i nauczyciele będą chodzić z radością. Wierzy, że wszystko jest możliwe, o ile sami uwierzymy, że mamy wpływ na to, jak wygląda świat wokół nas. Autorka książek: "Neurodydaktyka""Życie to nie wyścigi" oraz "Między kijem a marchewką". W 2019 roku wyszła pod jej redakcją nowa książka "Nurty edukacji alternatywnej w świetle wiedzy o procesach uczenia się".

Pobierz program konferencji w PDF

Agnieszka Czeglik - Zastępca Dyrektora ZCEMiP d.s Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie Konsultant metodyczny wychowania przedszkolnego. Nauczyciel dyplomowany z 27 letnim stażem pracy, trener szkoleniowy - prowadzi warsztaty z zakresu planu daltońskiego, komunikacji, kompetencji miękkich, współpracy z rodzicami, zarządzania placówką oświatową, autorytetu nauczyciela oraz nadzoru pedagogicznego i ewaluacji wewnętrznej. Głównym celem pracy zawodowej od wielu lat jest zwracanie szczególnej uwagi na sferę wychowawczą dzieci - dostrzeganie każdego dziecka i jego indywidualnych potrzeb. Okazywanie mu ciepła i poczucia że jest akceptowane i rozumiane takie jakie jest. Po ukończeniu warsztatu z programu profilaktyczno - wychowawczego ,,Spójrz inaczej" - w 2003 r. stworzyła przedszkole o profilu społeczno-moralnym. W 2016 r. prowadzona przez nią placówka uzyskała certyfikat i jest jedynym w Szczecinie przedszkolem pracującym w oparciu o Plan Daltoński. Prowadzi blog  edukacyjny agnieszkovo.pl.

            Obejrzyj  rozmowę z Agnieszką Czeglik

Tomasz Bilicki - certyfikowany interwent kryzysowy (University of Maryland), koordynator Centrum Interwencji Kryzysowej dla Młodzieży RE-START przy Fundacji Innopolis w Łodzi, członek The International Critical Incident Stress Foundation (ICISF), absolwent amerykańskiego programu szkoleniowego ICISF w modelu indywidualnej i grupowej interwencji kryzysowej CISM, zalecanego przez ONZ. Szkolił się także na Uniwersytecie w Nowym Jorku, Utrechcie i Harvarda. Ukończył psychologię motywacji na Uniwersytecie SWPS oraz kilkaset godzin szkoleń w zakresie wsparcia i terapii. Prowadzi konsultacje, terapię i interwencję kryzysową dla nastolatków. Nauczyciel WOS w szkole na łódzkich Bałutach.

            Obejrzyj rozmowę z Tomaszem Bilickim. 

PRELEGENCI

Bilety na konferencję zostały wyprzedane, nie ma już możliwości zgłoszenia grup na wydarzenie.

Jeśli interesuje Cię dostęp do platformy z nagraniami z wykładów konferencyjnych zachęcamy do przesłania zgłoszenia poprzez wypełnienie poniższego formularza (patrz punkt 3).

Dostęp do platformy będzie obowiązywał wyłącznie w dniach od 7 do 17 września 2020.
Koszt dostępu jest równy opłacie konferencyjnej.
 

1. Dokonaj wpłaty na podany niżej numer konta. W tytule przelewu wpisz "Platforma konferencyjna"
 

Fundacja Budząca się Szkoła
ul. Storczykowa 4
87-134 Stary Toruń
mBank: 59 1140 2004 0000 3702 7868 6651

2.  Pobierz potwierdzenie przelewu.

3. Prześlij zgłoszenie korzystając z jednego z formularzy zgłoszeń: 

- Formularz zgłoszeń na dostęp do platformy online z nagraniami wszystkich wykładów konferencyjnych

- Formularz zgłoszeń dla osób indywidualnych (1 osoba = 1 zgłoszenie) BRAK MIEJSC

- Formularz zgłoszeń dla grup i rad pedagogicznych (10 osób i więcej) BRAK MIEJSC

INFORMACJE DODATKOWE
Jeśli jesteś jednostką samorządową i potrzebujesz fakturę z odroczonym terminem płatności, wystarczy, że w polu uwagi wpiszesz "Prośba o fakturę z odroczonym terminem płatności". Zamówienie faktury jest jednoznaczne ze złożeniem zamówienia z obowiązkiem zapłaty. Prosimy o przemyślane zgłoszenia po uzyskaniu akceptacji pokrycia kosztów przez szkołę. W razie jakichkolwiek trudności skontaktuj się z nami.

 


Tu zapoznasz się z Regulaminem uczestnictwa w konferencji.


 

Rodzaj biletu Cena regularna
Bilet indywidualny* 119 PLN

                                                                

* Bilety WYPRZEDANE!
 

OFERTA DLA RAD PEDAGOGICZNYCH**
 

Rodzaj dostępu       Cena pakietu       Cena za osobę
Dostęp dla 10 osób 850 PLN 85 PLN
Dostęp dla 15 osób 1200 PLN 80 PLN
Dostęp dla 20 osób 1500 PLN 75 PLN
Dostęp dla 25 osób 1800 PLN 72 PLN
Dostęp dla 30 osób 2100 PLN 70 PLN
Dostęp dla 40 osób 2600 PLN 65 PLN
Dostęp dla 50 osób 3000 PLN 60 PLN

 

**Bilety grupowe WYPRZEDANE!
Nadal możesz kupić dostęp do platformy online z nagraniami (więcej w sekcji ZGŁOSZENIA poniżej)  


W razie jakichkolwiek pytań skontaktuj się z nami.


 


         WSPÓŁORGANIZATORZY

 

 

Konferencja metodyczna Budzącej Się Szkoły:
Co zrobić, żeby uczniowie chcieli i umieli się uczyć?

Jak odejść od metod podawczych i tworzyć kulturę uczenia się

27 sierpnia 2020, godz. 9:00 - 17:00, online

Luiza Kalinowska–Skutnik – członek zespołu Budzącej się Szkoły, współzałożycielka Fundacji Rozwoju Edukacji i Kreacji FREAK, pomysłodawczyni i kilkuletni dyrektor nowego modelu szkoły, opartej na rozwijaniu kompetencji ucznia, autorka wielu nowatorskich rozwiązań edukacyjnych, edukator, pedagog, plastyk i coach.
Joanna Hofman - Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9 w Poznaniu. Pasjonatka alternatywnych metod nauczania i nowych technologii. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz WSZ Kadry dla Europy w Poznaniu. Współzałożycielka kanału edukacyjnego EDUmaMY. Certyfikowany Microsoft Innovative Educator Expert. Laureatka konkursu TechPill Challenge dla Edukatorów. Ambasadorka Wiosny Edukacji. Trenerka warsztatów dla dzieci, młodzieży i dorosłych w zakresie efektywnej nauki i twórczego myślenia, w tym Sketchnotingu. Autorka wielu projektów, programów autorskich i innowacji pedagogicznych oraz rozdziału podręcznika akademickiego UAM dot. Metod kształtowania kompetencji matematycznych. Facylitator Design Thinking. Ekspertka w zakresie mediacji rówieśniczych i relacji z rodzicami. Absolwentka kursów Montessori.
Wiesława Mitulska - Nauczycielka klas 1-3 w Szkole Podstawowej w Słupi Wielkiej, specjalistka edukacji wczesnoszkolnej i terapii pedagogicznej. Od wielu lat pracuje z dziećmi bez ocen, podręczników i ćwiczeń według autorskiego programu Ruch, zabawa, nauka. Od pierwszej klasy pokazuje dzieciom, w jaki sposób nowoczesne technologie, programowanie i kodowanie mogą pomagać w pracy projektowej, w procesie uczenia się i rozwiązywania problemów. Ważne jest dla niej, by dzieci korzystały z technologii w sposób świadomy i bezpieczny, by z ich pomocą mogły być twórcami, a nie tylko odbiorcami. Współpracuje z Centrum Edukacji Obywatelskiej w zakresie wprowadzania oceny kształtującej i OK zeszytu. Jest autorką bloga edukacyjnego mamywplaniekodowanie.blogspot.com. Członkini grupy Superbelfrzy RP.
Magdalena Niedźwiecka-Anuszczyk - pedagog, trener pamięci i brain fitness, twórczyni akredytowanego NODN - Szkoła Pamięci  SENSOS i Szkoły Umiejętności Miękkich PASJA w Łodzi. Pracuje z młodzieżą metodą warsztatu psychoedukacyjnego i edukacyjnego w zakresie rozwijania postaw twórczych, kompetencji uczenia się i podstawowych umiejętności społecznych. Tworzy autorskie warsztaty rozwijające zdolności uczenia się. Popularyzuje i promuje nowoczesne metody skutecznego nauczania, organizuje i prowadzi treningi poznawcze dla dzieci i młodzieży w szkołach. Ukończyła liczne kursy i szkolenia m.in. w zakresie neurodydaktyki, myślenia wizualnego, sketchnotingu, mind mapping for business. Specjalizuje się w projektowaniu zadań i ćwiczeń neurobikowych – wielozmysłowych ćwiczeń dla mózgu. Jest autorką wielu artykułów opublikowanych na portalu INDYWIDUALNI (www.indywidualni.pl), dotyczących problematyki efektywnej nauki. Tworzy autorskie narzędzia i materiały edukacyjne.

PRELEGENCI

ZAPISY

Konferencja metodyczna Budzącej Się Szkoły:

Co zrobić, żeby uczniowie chcieli i umieli się uczyć?

Jak odejść od metod podawczych i tworzyć kulturę uczenia się

 

Nasza szkoła wciąż jeszcze tkwi w kulturze nauczania i tradycji metod podawczych. Od dawna formułowane są postulaty przejścia do kultury uczenia się. Problem w tym, że tej kultury jeszcze nie ma, najpierw sami musimy ją stworzyć. W tradycyjnym modelu szkoły oczekuje się od uczniów, że będą umieli się uczyć, ale skąd mają to umieć? Czy ich tego uczymy? Czy powinniśmy się dziwić, że znaczna część dzieci uczyć się nie umie? Co proponujemy oprócz metody pamięciowej, najmniej efektywnej i najtrudniejszej ze wszystkich strategii uczenia się?

Konferencja odbędzie się 27 sierpnia, kilka dni przed rozpoczęciem roku szkolnego 2020/2021. Dziś nikt nie wie, co ten nowy rok z sobą przyniesie. Czy uczniowie i nauczyciele będą mogli wrócić do szkół, czy znów czeka nas zdalna edukacja? A może powinniśmy przygotować się na edukację hybrydową, na płynne przechodzenie z normalnego trybu pracy w szkole na tryb online? Należy liczyć się również z taką możliwością.

Niezależnie od tego, czy nauka odbywać się będzie w szkołach, w formule zdalnej edukacji czy też hybrydowej, warto zacząć rok szkolny od tego, by stworzyć uczniom przestrzeń do samodzielnego uczenia się. Najpierw nauczmy uczniów, jak się uczyć! To pierwsza kompetencja, którą powinni opanować!

W kulturze uczenia się, praca nauczyciela polega na przekazywaniu wiedzy, a następnie na monitorowaniu postępów uczniów. Przyjmuje się, że proces uczenia się jest prostą pochodną procesu nauczania. W kulturze uczenia się nauczyciel nie musi nauczać, nie musi również przeprowadzać tradycyjnego pomiaru dydaktycznego, ale musi umieć stworzyć swoim uczniom przestrzeń do uczenia się. Praca w szkole to ciągły wyścig z czasem, jednak na jedno nie może go zabraknąć, na proces uczenia się.

Na kolejną konferencję Budzącej Się Szkoły zapraszamy wszystkich nauczycieli i osoby związane z edukacją, chcące budować nową kulturę edukacyjną, kulturę uczenia się, która oparta jest na aktywności uczniów. Zapraszamy zarówno osoby pracujące w przedszkolach, jak również nauczycieli wszystkich poziomów szkół, w tym również szkół wyższych.

Konferencja będzie odbywała się w dwóch pokojach, by każdy mógł wybrać sobie to, co go interesuje. Pokoje będzie można zmieniać dowolnie. Nagrania wszystkich webinariów będą dostępne przez 10 dni (od 7 do 17 września) na platformie, do której każdy uczestnik otrzyma indywidualny dostęp.

Mamy specjalną ofertę dla dyrektorów szkół. Naszą konferencję można potraktować jako radę szkoleniową.

OPŁATA

Anna Sowińska -  Prezes Fundacji Plandaltoński.Pl, konsultant daltoński Centrum Edukacji Daltońskiej, wieloletni nauczyciel dyplomowany edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, edukator, terapeuta zajęciowy, animator pedagogiki zabawy.

W latach 90-tych nauczyciel klas autorskich,  w których stosowała blokowanie treści programowych w cykle tematyczne, korzystając z nowatorskiego elementarza „kartkowego”, który współtworzyła „Podróże z Kacprem” (Wydawnictwo Impuls Kraków). Współzałożycielka ruchu nauczycieli, któremu przewodziła przez dwie kadencje jako prezeska Stowarzyszenia Nauczycieli Edukacji Początkowej SNEP. Założycielka i dyrektorka 14 przedszkoli na terenie woj. łódzkiego, które powstały w ramach projektu Wieś przyjazna dzieciom. Założycielka i wieloletnia dyrektorka Szkoły Podstawowej, która jako pierwsza w  powojennej Polsce, stała się szkołą daltońską. W latach 2017-18 konsultant metodyczny w Wojewódzkim Ośrodku Metodyczny w Zgierzu. Autorka programów, podręczników, pomocy edukacyjnych i materiałów około-podręcznikowych. Laureat Nagrody im. Marii Weryho–Radziwiłłowicz, nadawanej przez miesięcznik Bliżej Przedszkola oraz Nagrody Lidera w edukacji, nadawanej przez Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi.

Robert Sowiński - Założyciel i redaktor portalu plandaltonski.pl, wydawca książek nt planu daltońskiego (Wydawnictwo SOR-MAN), szkoleniowiec.

Od 25 lat zajmuje się sprzedażą w dużej międzynarodowej korporacji. Od 2010 roku, kiedy pierwszy raz spotkał się z ideą Helen Parkhurst, jest zaangażowany w promocję na terenie Polski edukacji daltońskiej. W ramach szkoleń dostarcza narzędzi pozwalających nauczycielowi rozwijać swoje kompetencje negocjacyjne, motywacyjne, cyfrowe, związane z budowaniem relacji. Efektem doświadczeń szkoleniowych oraz ciągłego poznawania edukacji według Helen Parkhurst, jest napisana wspólnie z żoną książka: „Od nauczania do uczenia się". Nasz plan daltoński” AiR Sowińscy, SOR-MAN 2017. Podcaster, założyciel i współprowadzący podcast dla nauczycieli i rodziców pt "Od nauczania do uczenia się". Założyciel platformy z kursami online, wydawca kursów związanych nie tylko z tematyką daltońską. Właściciel wydawnictwa SOR-MAN.  

 

          Agnieszka Czeglik
        ,,Edukacja daltońska w przedszkolu, a potrzeby dzieci XXI wieku"

Dla dzieci w wieku przedszkolnym ważne jest, aby uszanować ich potrzeby i możliwości. Jako nauczyciele musimy pamiętać o tym, że nie każdy uczy się w tym samym tempie, powinniśmy pozwalać dzieciom na odkrywanie , doświadczanie, dopytywanie , samodzielne sprawdzanie itd. Plan daltoński to cudowne panaceum, które umożliwia dostosowanie tempa pracy do rzeczywistych możliwości dziecka, wdraża dziecko do polegania na sobie, budzi inicjatywę samodzielności zarówno w myśleniu jak i w działaniu, wyrabia poczucie odpowiedzialności za wykonanie podjętego zadania, mobilizuje do poszukiwania najlepszych i najprostszych metod pracy. Przedszkolak uczy się mimochodem i dzięki zabawie - pozwólmy mu na to.

 

         Luiza Kalinowska-Skutnik
         "Biuro pracy indywidualnej, czyli edukatorium. Jak zaprojektować przestrzeń do uczenia się na lekcji"

Webinarium poprowadzi twórczyni nowego modelu szkoły, opartego na tworzeniu przestrzeni do rozwijania kompetencji ucznia. W czasie webinarium zostaną zaprezentowane autorskie rozwiązania, będące zbiorem inspiracji z wielu szkół oraz nurtów edukacji alternatywnej. Lekcja w postaci edukatorium to zmiana nie tylko przestrzeni z nauczania na uczenie się, ale także zmiana roli nauczyciela. Pokażemy jak zaprojektować taką  lekcję, na której nauczyciel nie naucza, a uczniowie uczą się w najintensywniejszy sposób poprzez własną aktywność. Na koniec wyjaśnię, co dzięki metodzie edukatorium zyskują uczniowie i
nauczyciele.

 

         Wiesława Mitulska
        "Radość uczenia się. Jak tworzyć przestrzeń do rozwijania samodzielności w klasach 1-3"


Każde dziecko może czuć radość uczenia się, gdy nauczyciel bierze pod uwagę jego aktualne możliwości rozwojowe i stawia przed nim wyzwania, dzięki którym może  się uczyć i rozwijać. Dziecko może czuć radość uczenia się, jeśli wie, jak się uczyć i rozumie, że istnieją różne strategie  dojścia do celu, a błędy są stałym elementem rozwoju. Umiejętność  uczenia się jest jedną z kluczowych umiejętności potrzebnych każdemu z nas w szybko zmieniającym się świecie, dlatego warto ją rozwijać od początku nauki w szkole.

 

           dr Marzena Żylińska
        "Metodyka dyskretna, czyli jak tworzyć kulturę uczenia się"

Kultura obecnego modelu szkoły to kultura nauczania, która bazuje na przekonaniu, że jeśli nauczyciel naucza, to uczniowie się uczą. Jednak proces uczenia się nie jest prostą pochodną procesu nauczania. Dziś wiemy już, że efektywna nauka wymaga aktywności uczących się jednostek. Stawia to przed nauczycielami i osobami związanymi z edukacją zupełnie nowe wyzwania. Musimy odejść od znanych wzorców i zacząć tworzyć kulturę uczenia się. Wymaga to rezygnacji z tradycyjnej metodyki, w której to nauczyciel był reżyserem lekcji i podejmował wszystkie ważne decyzje, podczas gdy uczniom przypadała rola biernych odbiorców wiedzy.

Alternatywą dla tradycyjnej metodyki jest metodyka dyskretna, metodyka kultury uczenia się. Pracujący w oparciu o nią nauczyciel, wskazuje uczniom kierunek, ale nie pozbawia ich autonomii i tworzy przestrzeń dla rozwijania kreatywności, proponując zadania, które każdy uczeń może zrobić „po swojemu”, na takim poziomie, na jakim w jest w danym momencie.

 

W czasie webinarium chcę podzielić się praktycznymi doświadczeniami, pokazującymi, jak planować i organizować lekcje, na których uczniowie mogą się uczyć poprzez działanie. Bardzo przydatna jest tu metoda edukatorium, która bazuje na autonomii uczniów.

 

           dr Marzena Żylińska
        "Konstruowanie zadań niezbędnych w kulturze uczenia się"

Przejście od kultury nauczania do kultury uczenia się wymaga zmiany wszystkich elementów szkolnej układanki. Jeśli uczniowie przestają być biernymi odbiorcami wiedzy, to zmienia się nie tylko ich rola, ale również rola nauczycieli. Jeśli uczą się w sposób aktywny, to potrzebna jest inna organizacja przestrzeni szkolnej, inna metodyka, a także inne materiały i zadania. W kulturze nauczania dominują zadania receptywne i reproduktywne, które wymagają prostej reprodukcji i które mają jedną dobrą odpowiedź. Z metodycznego punktu widzenia, to nie są ćwiczenia, bo nie pozwalają na rozwój, ani na rozwijanie kompetencji. W czasie webinarium uczestnicy dowiedzą się, jak oceniać wartość zadań, jak odróżniać te, które wymagają głębokiego przetwarzania i pozostawiają trwały ślad w strukturach pamięci, od tych, które są narzędziami pomiaru i są zupełnie nieprzydatne w fazie uczenia się. Zaprezentuję i omówię również przykłady zadań (różne przedmioty i różne poziomy) typowych dla kultury uczenia się. To zadania, które każdy może zrobić „po swojemu” i na takim poziomie, na jakim aktualnie jest, zadania, które mają wiele dobrych odpowiedzi, które uwzględniają autonomię uczniów i tworzą przestrzeń dla rozwijania ich kreatywności.

 

           Anna Sowińska
         "Jak przygotować przestrzeń do uczenia się"

 
Zaczynając moja pracę jako nauczyciel otaczały mnie szare ściany i zniszczone meble. Tak bardzo byłam spragniona kolorów, ze wraz z rodzicami moich uczniów dokonaliśmy wręcz barwnej rewolucji! Szafki zostały pomalowane na czerwono, żółto, niebiesko i zielono w dość intensywnej tonacji. Na oknach zawitały zasłony z aplikacjami, a przy suficie zawiesiłam gałąź, na której zawieszałam również prace dzieci. Według mnie było pięknie. Kiedy przyszedł do mnie jeden z moich uczniów i powiedział, że nie może się skupić – zapytałam automatycznie – a dlaczego? co tobie przeszkadza? Jaki było moje zdziwienie, kiedy odpowiedział mi, że w tej klasie jest za ładnie i nie wie na co ma patrzeć. Wówczas, a było to 27 lat temu, zupełnie nie zrozumiałam jego odpowiedzi. Dlaczego teraz rozumiem Tomka i jak można zaaranżować przestrzeń aby była funkcjonalna i wspomagała proces edukacji chętnie podzielę się moim doświadczeniem. Będę poruszać różne etapy rozwoju od pokoju małego dziecka do przestrzeni dziecka z klas szkoły podstawowej.
 

          Anna Sowińska

          "Konstruowanie zadań w kulturze uczenia się w klasach 1-3"

Plan daltoński to dobrze przeprowadzona diagnoza, na bazie której tworzymy plan pracy, a tym samym przygotowujemy zadania nakierowane na ucznia. To indywidualizacja, różnorodność i współdziałanie. Pracując z tak zwanym pakietem podręczników rzadko zastanawiamy się nad konstrukcją zadań, bo dostajemy je w gotowej do zastosowania formie. Grupa sympatyków planu daltońskiego jest coraz większa i często docierają do nas sygnały, że największą trudność sprawiają narzędzia planowania pracy. Nauczyciele chcieliby dowiedzieć się, jak zaplanować lekcje, aby z jednej strony realizować podstawę programową, uwzględniając jednocześnie filary planu daltońskiego, czyli samodzielność, odpowiedzialność i współpracę. W czasie webinarium przedstawię różne propozycje. Będzie też czas na zadawanie pytań. Zawsze jednak musimy pamiętać, że to grupa, z którą pracujemy będzie miała największy wpływ na kształt lekcji. Helen Parkhurst wielokrotnie przestrzegała przed tworzeniem z planu daltońskiego matryc albo sztywnych struktur.

 

          Robert Sowiński
          "Kompetencje cyfrowe - potrzeby dziecka i nauczyciela"

Kompetencje cyfrowe albo raczej ich brak na poziomie podstawowym, obnażył naszą edukację w czasach pandemii. O ile dotąd cyfrowy świat internetu był raczej miejscem, gdzie dzieci oddawały się rozrywce i komunikacji z rówieśnikami, a nauczyciele wkraczali do niego poprzez media społecznościowe korzystając ewentualnie również z portali finansowych, marzec 2020 przyniósł prawdziwy przełom. Zarówno uczniowie jak i nauczyciele musieli niemal z dnia na dzień wejść na drabinie kompetencji cyfrowych o kilka poziomów wyżej. Mamy za sobą czas rozpoznania bojem terenów zupełnie obcych dla znakomitej większości nauczycieli. Dla dzieci był to natomiast okres kiedy musiały swoich „ cyfrowych zabawek” użyć do własnego rozwoju, co dla części z nich stało się na tyle atrakcyjne, że zaczęły zastanawiać się czy w ogóle trzeba chodzić do szkoły. Warto jednak odrobić pracę domową albo nadrobić zaległości i poznać te kompetencje cyfrowe, które będą pozycjonowały nasze życie online jako bezpieczną przystań. W moim wykładzie przedstawię w uporządkowany sposób listę kompetencji, których nabycie pozwoli uczniom bezpiecznie poruszać się w internecie. Kształtowanie tych kompetencji jest spójne z wymaganiami podstawy programowej m.in. w części która mówi o edukacji dla bezpieczeństwa:
"Edukacja dla bezpieczeństwa służy przygotowaniu uczniów do właściwego zachowania oraz odpowiednich reakcji w sytuacjach stwarzających zagrożenie dla zdrowia i życia".  Odpowiednie zachowanie czyli "netykieta", poznanie zagrożeń, komunikacja bez przemocy, myślenie krytyczne, komunikatywność czyli umiejętne wyrażanie myśli w zupełnie odmiennym środowisku komunikacji interpersonalnej, niż ta która była przed wynalezieniem internetu. To tylko część aspektów kompetencji XXI wieku, które omówię i przedstawię jak je rozwijać.

 

 

          Joanna Hofman
         "Jak za-PROJEKT-ować lekcje, żeby UCZNIOWIE się uczyli"

W tradycyjnym systemie nauczania, niemal cały nacisk kładzie się na zaprezentowanie i wyjaśnienie materiału do nauczenia oraz sprawdzanie tego, czy dana porcja wiedzy została przyswojona. Po teście uczniowie z ulgą „wyrzucają” wiedzę z głowy, by przygotować mózg na kolejną porcję encyklopedycznej wiedzy. Co by się stało, gdyby to uczniowie proponowali tematy lekcji? Gdyby to oni tworzyli zadania, aby móc je później wspólnie dokonywać obliczeń? Jak by się rozwijali, gdyby to oni szukali rozwiązań problemów, stawiając pytania, zamiast bezmyślnie na nie odpowiadać? W mojej pracy głównie stosuję metodę projektów, gdzie stawiam na samodzielne konstruowanie wiedzy przez moich uczniów, a nie jej mechaniczne odtwarzanie. Czasami to praktyka poprzedza teorię, a ta wyrasta z konkretnych doświadczeń. Podczas takiego procesu nauki, nie badam stanu wiedzy uczniów, lecz umiejętność posługiwania się nią. Sprawdzana jest zdolność rozwiązywania problemów, argumentowania, analizowania i interpretowania, a także myślenia i ogólnego przygotowania do życia. Dzięki pracy projektowej moi uczniowie nabywają wiele kompetencji, które tak bardzo są potrzebne w dzisiejszym, szybko zmieniającym się świecie. Na spotkanie ze mną zapraszam wszystkich, którzy chcieliby poznać mój sposób na projektowanie lekcji tak, aby uczniowie rzeczywiście się uczyli.


        Tomasz Bilicki
       "Dlaczego tak ważne jest poczucie sprawczości i jak je rozwijać u uczniów"

Adekwatne poczucie własnej wartości i poczucie sprawczości uczniów pełnią kluczową rolę w procesie dydaktycznym. Przyjrzymy się tym zjawiskom zarówno z perspektywy rodzica, nauczyciela, jak i terapeuty. Niestety, polska szkoła często jest środowiskiem antyterapeutycznym i odbiera uczniowi sporo decyzyjności. Kto może to zmienić? Minister, kuratorium, organ prowadzący? Paradoksalnie, w systemie najwięcej wolności ma nauczyciel, związany tak naprawdę TYLKO przepisami oświatowymi. Zmiana systemu nie może się zacząć inaczej, jak od Ciebie.

 

         Magdalena Niedźwiecka-Anuszczyk
         "Strategie uczenia się"

 

Umiejetność uczenia się i zapamiętywania pozostaje bierna, dopóki nie uruchomimy w dzieciach poczucia posiadania możliwości, że są twórcze, refleksyjne, ciekawe świata i wytrwałe. W trakcie warsztatu opowiem krótko co zrobić, aby tę aktywność dziecka uruchomić i wiedza została w głowie. Przedstawię strategie uczenia się, wyzwalającą aktywność dziecka. Zaprezentuję także karty kompetencji kluczowej: UCZENIE SIĘ - narzędzia edukacyjne, które powinny być częścią warsztatu pracy ucznia i nauczyciela. To idealne narzędzie do autoewaluacji, potwierdzającym zdobyte kompetencje np. samodzielnej nauki. Niepewność własnych możliwości i zaniżona samoocena dziecka potrafią zdusić kompetencje uczenia się już na wstępie edukacji. Głównym hamulcem rozwijania kompetencji jest jednak nieznajomość siebie i nieznajomośc strategii uczenia się. Zapraszam więc do wspólnej pracy nad dojrzewaniem do bycia kompetentnym uczniem.

 

           Ewa Radanowicz
         "Biuro Pracy Indywidualnej środowiskiem uczenia się ucznia i nauczyciela"
 

Czym jest Biuro Pracy Indywidualnej (BPI) i jak je stworzyć? Jakie korzyści płyną z takiej organizacji procesu uczenia się? Moje wystąpienie będzie odpowiedzią na pytanie, kiedy uczeń w szkole się uczy. Dlaczego rozwijanie kompetencji wspiera proces uczenia się? Dlaczego warto tworzyć sytuacje, w których zarówno uczniowie jak również nauczyciele mogą być twórcami a nie odtwórcami? Czego nauczyciele mogą się nauczyć od uczniów?

 

           Anna Szulc
         "Jak organizować lekcje, na których uczniowie się uczą (na przykładzie lekcji matematyki)"

 

Stosowane w pracy w szkole metody są bardzo często powielaniem utrwalanych przez lata nawyków i stereotypowych zachowań. Dotyczy to zarówno uczniów, jak również nauczycieli. Transmisyjny sposób podawania wiedzy i pamięciowy sposób jej odtwarzania, w połączeniu z oceną, jako nadrzędnym celem nauki, stały się powodem wielu problemów. Generują one konflikty, co skutkuje brakiem zadowolenia zarówno uczniów, jak również nauczycieli i rodziców. Podstawą skutecznej edukacji są dobre, wspierające relacje. Współtworzą je nauczyciele i uczniowie wtedy, kiedy darzą się zaufaniem, gdy na lekcjach wszyscy mają poczucie bezpieczeństwa, gdy obie strony umieją z sobą współpracować i dzielą się odpowiedzialnością. W czasie webinarium opowiem, jak tworzyć uczniom warunki do uczenia się, a nauczycielom do satysfakcjonującej pracy, a także o tym, jakie są efekty odejścia od kultury nauczania i tworzenia kultury uczenia się. Posłużę  się przy tym własnym doświadczeniem, jakie zdobyłam w czasie pracy z uczniami na lekcji matematyki w liceum. Przedstawię również możliwości korzystania z narzędzi wspierających takie działania. Rozwiązania, o których będę mówić, mają charakter uniwersalny i można je z powodzeniem stosować na różnych przedmiotach i poziomach edukacyjnych.

         Anna Szulc
         "Co zamiast tradycyjnych zadań domowych. Jak wspierać pracę własną uczniów"


Wielu nauczycielom, ale również rodzicom, trudno sobie wyobrazić, że efektywna nauka może odbywać się głównie w szkole, że lekcje dają możliwości zarówno poznania, jak również ćwiczenia i utrwalenia wiedzy, a praca domowa ucznia nie jest narzuconym obowiązkiem, ale jego świadomym wyborem. Formy pracy (i współpracy), które omówię w czasie webinarium, pozwalają na realizację haseł z podstawy programowej, a jednocześnie tworzą przestrzeń do rozwijania wielu ważnych kompetencji, które nie tylko wspierają uczniów w szkolnej nauce, ale będą również znaczącym zasobem w ich dalszej edukacji, w pracy zawodowej i w normalnym życiu.Te formy pracy stanowią również duże ułatwienie w pracy nauczyciela, ponieważ zdejmują z jego barków odpowiedzialność za osiągane przez uczniów efekty. Tworząc uczniom warunki do efektywnej pracy, nauczyciel musi zastanowić się, jakiego wsparcia potrzebują, a także stworzyć bezpieczną atmosferę, która pozwala uczniom skupić się na rozwoju. Niezwykle ważne jest przy tym zadbanie o to, żeby uczniowie mieli poczucie sprawstwa, które jest niezbędnym warunkiem dla rozwijania motywacji wewnętrznej.

 

          Marcin Stiburski
           
"Szkoła minimalna jako lekarstwo na szkolną rutynę i apatię"

Czym jest Szkoła Minimalna? Najkrócej rzecz ujmując, to brak nadgorliwości. Nadgorliwości, która nie wynika z twardych przepisów prawa, ale ma swoje źródła w szkolnej tradycji. Zaczynając pracę w szkole, młodzi nauczyciele nie czytają przepisów prawa, bo wydaje im się się, że wiedzą, jak szkoła powinna funkcjonować. Patrząc na starszych kolegów, wkraczają na wydeptaną ścieżkę i powielają tradycyjne wzorce, nie dostrzegając zawartych w nich niespójności i nadmiaru.

Uważam, że szkolną tradycję trzeba poddać refleksji, szkołę trzeba odchudzić. Powinniśmy i możemy zrezygnować z nadmiaru, którego wielu nauczycieli i uczniów nie jest w stanie udźwignąć. Dlatego? Aby mieć miejsce na Szkołę Maksymalną, która jest ściśle powiązana ze Szkołą Minimalną. Gdy już uporządkujemy, przewietrzymy, wyrzucimy z przestrzeni wokół nas wszystko, co zbędne, poczujemy że możemy swobodnie tworzyć szkołę na miarę naszych możliwości i potrzeb, szkołę która nie jest cierpką rutyną, ale tym, o czym marzymy. Naszą własną szkołą.

OPŁATA
KRÓTKIE OPISY WYSTĄPIEŃ
PROGRAM
ZGŁOSZENIA

Media Społecznościowe

Fundacja Budząca się Szkoła

ul. Storczykowa 4
87-134 Stary Toruń

NIP 8792711145
KRS 0000776838
REGON 382841284

 

Nasze dokumenty

Statut Fundacji

Polityka prywatności